Spring til indholdet Spring til søgning

ErhvervsService

Med ErhvervsService kan små og mellemstore virksomheder slippe for de administrative opgaver.

ErhvervsService gi’r tid og råd til det væsentlige.

Er du træt af at skulle klare alt papirarbejdet selv? Så kan du trygt overlade de tørre tal og anden administration til os.

Summa Summarum er af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen godkendt som ErhvervsService leverandør. ErhvervsService er et tilbud til små og mellemstore virksomheder og betyder, at du fremover bedre kan koncentrere dig om det væsentlige, nemlig din virksomhed.

Overlad papirarbejdet til ErhvervsService.

De administrative opgaver er en nødvendig forudsætning for at være erhvervsdrivende. Men det behøver ikke at være så vanskeligt, for Summa Summarum kan hjælpe dig.

Som godkendt ErhvervsService leverandør kan vi f.eks. varetage din virksomheds finansbogholderi, lønadministration og kontakt til de offentlige myndigheder ved indberetning af moms, skat m.v. Derudover kan du frit vælge, hvilke øvrige administrative opgaver, du vil overlade til os, idet vi altid skæddersyer ErhvervsService til den enkelte virksomheds individuelle ønsker og behov.

ErhvervsService giver mange fordele

De fordele, der opnås ved brug af ErhvervsService, er selvfølgelig forskellige fra virksomhed til virksomhed. Men stort set alle kan regne med:

Alt det administrative er samlet èt sted
Bedre overblik over virksomhedens økonomiske situation
Bedre økonomi i virksomheden – fx hurtigere og mere omhyggelig fakturering
Lettere myndighedskontakt og indberetning til det offentlige
Mere tid til fremadrettede formål
Ingen dårlig samvittighed over, at det administrative ligger og venter
Større tryghed og bedre kvalitet i arbejdet, fordi vi nøjagtigt ved hvad der skal gøres – og hvornår.
Færre ærgrelser og ekstraomkostninger pga. strafgebyr o.lign.

ErhvervsService er en god forretning

ErhvervsService kan som tidligere nævnt skræddersys, så det passer til netop din virksomhed, uanset om du arbejder inden for Handel og Service, landbrug, industri, forarbejdning eller håndværk.
Det kan være svært at sætte tal på, hvad det koster at overlade papirarbejdet til professionelle frem for at klare det hele selv. Men erfaringerne viser, at mindre virksomheder kan spare op til 75% af den tid, de normalt bruger på papirarbejde. Og det er vel at mærke tid, du i stedet kan bruge til at tjene penge på din kerneforretning